Buhar Kazanı Temizleme

Buhar kazanı temizleme işi ısıtma kazanları için özel olarak firmamız tarafından üretilen kiyasallar ile detaylı ve en iyi şekilde yapılır.Kazan temizleme dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan, kimyasal kazan temizliği yöntemiyle yapılabilmektedir. bu temizliği yapabilmek için dünya standartlarında bir kazan temizleme kimyasalı kullanmak zorundayız. kazanın güvenilmez kimyasal temizlik ürünleriyle yıkanması kazan ömrünü büyük ölçüde kısaltmaktadır. kazan temizliği doğru bir kazan temizleme kimyasalı kullanılarak yapılırsa, hem kazanın ömrünü uzatır, hem %40’ları bulan bir yakıt tasarrufu sağlar.

Suyun; her alanda olduğu gibi, ısıtma – soğutma kazan ve sistemlerinde de kirlilik yapması kaçınılmazdır. Oluşan kir katmanları, kazanın suyu yeterince ısıtmasını engelleyecektir. Aynı zamanda taşlaşmış kir katmanları kazanın ısınmadan kaynaklanacak genleşme durumunu da engelleyecektir. Kazanın suyu yeterince ısıtamaması ve hatlardaki kirliliğin dolaşımı yavaşlatması, aşırı yakıt sarfiyatına ve pahalı bakım – onarım masraflarına neden olmaktadır. Kazanın genleşme durumunun engellenmesi de kazan çatlamalarına ve ölümcül vakalara sebebiyet veren kazan patlamalarına yol açabilmektedir.

Tüm bu olumsuzlukların önüne geçmek, asidik olmayan kimyasallarla periyodik olarak kazan temizliğinin yapılmasıyla mümkün olabilmektedir. Sistem temizliğinde mutlaka asidik olmayan ve korozif etki yapmayan kimyasalların kullanılması gerekir. Diğer kimyasalların kullanılması sisteme yarardan çok zarar vereceğinden sistemin ölme sürecinin başlamasına neden olacaktır.

buhar kazanı temizleme
buhar kazanı temizleme

Kazan Temizleme Kimyasalı

Isıtma ve Soğutma amaçlı kullanılan tüm sistemlerde kireçlenme, kışır olması kaçınılmazdır. Suyun yapısında bulunan mineraller sıcak suyun sistemde dolaşmasıyla daha çabuk iyonlaşarak Kazan ve boruların çeperlerinde taşlaşma, hışırlaşmaya başlar.

Kazanlarda Oluşabilecek Problemler:

Buhar kazanı temizleme işinde bu problelerin en önemli ve sık görünen problemleri sizle ile alt kısım da ki yazımıda detaylı ve anlaşılır şekilde paylaşmaya çalıştık.

Alevden suya olan ısı transferi:

  • Yeni bir kazan için ortalama yanma odası sıcaklığı 750-800 C suyun sıcaklığı 100-120 C, ısıya temas eden kazan çelik sacı ve borularda da 125- 130 C civarındadır. Zamanla eskimiş, kireç bağlamış bir kazanda sıcaklık 750-800 C iken suyun sıcaklığı 100-120 C ısıya temas eden kireç yüzünden ısısını suya transfer edemeyen kazan çelik sacı ve borularında sıcaklık 550-600 C lere varmaktadır. Bu da zamanla kazanın kavrulmasına ve çatlamasına hatta TV de ve basında izlediğimiz kazan patlamalarına sebep olmaktadır.Diğer bir durum ise Kazan kontrol ve emniyet cihazları üzerinde oluşan depozit tabakası ise çok daha tehlikelidir, çünkü oluşan depozit tabakası; tağdiye seviye (su seviye) kontrol hazlarının mekanizmalarını hareketsiz hale getirir kilitler. Su seviye elektrotları üzerinde tabaka oluşturarak fonksiyonlarını durdurur. Presostat (basınç ayarlayıcı), termostat (sıcaklık ayarlayıcı) elemanlarını bozar kazan emniyet ventilleri gibi alarm sistemlerini ve tüm vanaları fonksiyonsuz hale getirirler. Bu da kazalara, üretim kayıplarına ve işletme giderlerinin artmasına sebep olur.
  •  Suyun yapısında bulunan minareller ayrışarak boru çeperlerine tutunur ve kireç, kışır, taşlaşma meydana getirir. Bu da boru çaplarının daralmasına ısı iletkenliğinin azalmasına ve yakıt sarfiyatına neden olur.
  •  Sistemin belirli bir kısmı tam verimli çalışabilirken diğer kısımları tam olarak çalışmayabilir ısınma farklılıkları meydana gelebilir. Bunda bazı boruların tamamen kireç, tortu ya da çamurlaşma yapması sebep olabilir.
  •  Suyun sertlik derecesine bağlı olarak yaklaşık 5 yıldan sonra kazanlarda ve borularda kireç, kışır ve tortulaşma oluşmaya başlar. Giderek artan zararlı maddeler yaklaşık olarak %30 yakıt sarfiyatına neden olur.

Kazan Temizleme İşlemi Sonrası

1- Kazan Temizleme kimyasalı ile Kazanınızda oluşan zararlı maddeleri tamamen sistemden temizleyerek ilk günkü haline getirir boru ve kazanlarınızı tertemiz yapar.
2- Buhar kazanı temizleme yüksek enerji maliyetlerinden sizi kurtararak pahalı bakım onarım masraflarından kurtarır. Yaklaşık %30 yakıt tasarrufu sağlar.
3- İsteğe bağlı olarak sisteminize temizlik işleminden sonra konulacak olan koruma kimyasalı ile yaklaşık 5 yıl boyunca kireçlenme, tortulaşmadan sisteminizi korur ve yakıt tasarrufu sağlar.

Kazan Temizleme İşleminin Uygulandığı Sistemler

– Her marka model kazanlarda
– Boiler
– Eşanjör
– Boru Hatları

Kazan Temizleme İşlemi Uygulama:

Kazan Temizleme işleminiz profesyonel uzman ekiplerimizle temizlenmektedir. Temizleme işlemi süresi 1-3 iş günü sürmektedir.

Isıtma ve Soğutma amaçlı kullanılan sistemlerde, Sıcak Su, Soğutma Suyu, Buhar Kazanları Eşanjör, Boiler, Su tankları, Boru Hatları ve Radyatörlerde, kireç, kışır, korozyon, lığlanma, taşlaşma ve çamurlaşmanın olması kaçınılmazdır. Merkezi Isıtma sistemlerinde, Kazan, tesisat ve radyatörlerde, meydana gelen bu oluşumlara bağlı olarak birçok sorun ortaya çıkar. Oluşumların merkezi ısıtma sisteminde meydana getirdiği olumsuzluklar ise Boru çaplarının daralması, sistemde sirkülasyon zorlaşması sonucu, ısının rahatlıkla her tarafa ulaşamamasıdır. Daireler arası ısınma farklılıkları oluşturması sonucunda ise. Radyatörler ve tesisat boruları tıkanır, bazı radyatörler hiç ısınmaz ya da çok az ısınır. Tesisat boruları ve radyatörlerde çürümeler başlar, giderek çatlamalar ve delinmeler artar. Sirkülasyon problemlerinin yoğun olduğu kirli sistemlerde Kazan her zaman risk altındadır. Tesisatlardaki plastik, conta ve oring gibi malzemelere uygundur. Zarar vermez, yıpratmaz.

Uygulandığı Sistemler

* Her marka model buhar kazanları
* Paket Kazanlar
* Boiler
* Eşanjör
* Boru hatları

Her alandaki, ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılan sistemlerde, sıcak su, soğutma suyu, buhar kazanları, eşanjör, boiler, su tankları, boru hatları ve radyatörlerde, kireç, kışır, korozyon, lığlanma, taşlaşma ve çamurlaşmanın olması kaçınılmazdır.

Merkezi ısıtma sistemlerinde, kazan, tesisat ve radyatörlerde, meydana gelen bu oluşumlara bağlı olarak birçok sorun ortaya çıkar.

Oluşumların merkezi ısıtma sisteminde meydana getirdiği olumsuzluklar;

Boru çapları daralır, sistemde sirkülasyon zorlaşır, ısı rahatlıkla her tarafa ulaşamaz.
Daireler arası ısınma farklılıkları oluşur.
Radyatörler ve tesisat boruları tıkanır, bazı radyatörler hiç ısınmaz yada çok az ısınır.
Tesisat boruları ve radyatörlerde çürümeler başlar, giderek çatlamalar ve delinmeler artar.
Sirkülasyon problemlerinin yoğun olduğu kirli sistemlerde kazan her zaman risk altındadır.
10-20 yıllık binalarda, sistemlerin kirliliğinden kaynaklanan enerji kayıpları %30 ve üzerine ulaşabilir.

Sonuç : Yüksek enerji maliyeti, artan onarım masrafları, yetersiz ve pahalı ısınma.

Isıtma sistemlerinde oluşan 1 mm’ lik kireç ve tortunun %7 enerji kaybına neden olduğu bilinmektedir.

Çözüm : Komple ısıtma sisteminin (Kazan, tesisat boruları ve radyatörler) Nono clean kazan kimyasalı ile temizlenmesi ve korumaya alınmasıdır.

buhar kazanı temizleme, kazan temizleme, chiller temizleme, eşanjör temizleme kimyasalları, petek temizleme